Nieuwe website KNB live


Screenshot van de nieuwe KNB website

Vandaag is de corporate website knb.nl van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) vernieuwd. Hierdoor sluit de site beter aan op de doelgroep en de wensen van nu. Zo is met name het onderdeel ‘Werken bij de notaris’ uitgebreid en is de site responsive gemaakt. Of hij nu wordt geopend op iPhone, Android, iPad of een andere tablet de site past zich aan.

Knb.nl is de corporate website van de KNB, met nieuwsberichten en standpunten van de KNB, informatie over de organisatie, het beroep en werkveld van de notaris. De site is gericht op stakeholders en andere geïnteresseerden, waaronder studenten en scholieren. Voor die laatste groep zijn er op de vernieuwde site testimonials te lezen en is er een filmpje te zien over de notariële studie.

Ook is de informatie over het indienen van een klacht tegen een notaris meer inzichtelijk gemaakt. Zo kunnen consumenten beter zien wat ze kunnen doen wanneer zij ontevreden zijn over de handelwijze, rekening of houding van een notaris.

Wet- en regelgeving notariaat
Naast knb.nl is ook de website ‘Wet- en regelgeving notariaat’ aangepast. Deze website bevat de tekst van de Wet op het notarisambt en de uitvoeringsregelingen die op basis van de wet tot stand zijn gekomen. Deze verordeningen, reglementen, besluiten en beleidsregels zijn verbindend voor de leden en de organen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Ook de nieuwsbrief voor stakeholders met informatie over het notariaat is aangepast op de nieuwe vormgeving. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Klik dan hier.